CA | ES

Entrenaments i preus

Temporada 2019 / 2020

Psicomotricitat
(P3, P4 i P5)

Dimarts i dijous de 17.30 a 19.00 hores (inici 12 de setembre)

Quota bimensual: 60€

Categoria Prebenjamí
(1r i 2n de Primària)

Grup competició I (individual o conjunt)
Dimarts i dijous de 17.30 a 19.00 hores (inici 3 de setembre)

Quota bimensual: 70€


Grup base
Dimarts i dijous de 17.30 a 19.00 hores (inici 3 de setembre)

Quota bimensual: 70€

Categoria Benjamí
(3r i 4t de Primària)

Grup competició I (individual o conjunt)
Dilluns i dimecres de 17.30 a 19.00 hores (inici 2 de setembre)

Quota bimensual: 70€


Grup base
Dilluns i dimecres de 17.30 a 19.00 hores (inici 2 de setembre)

Quota bimensual: 70€

Categoria Aleví
(5è,6è de Primària)

Grup competició I (individual o conjunt)
Dilluns i dimecres de 19.00 a 21.00 hores (inici 2 de setembre)

Quota bimensual: 85€


Grup base
Dilluns i dimecres de 19.00 a 21.00 hores (inici 2 de setembre)

Quota bimensual: 85€

Categoria Infantil/Cadet/Juvenil
(E.S.O.)

Grup competició I (individual o conjunt)
Dimarts i dijous de 19.00 a 21.00 hores (inici 3 de setembre)

Quota bimensual: 85€


Grup base
Dimarts i dijous de 19.00 a 21.00 hores (inici 3 de setembre)

Quota bimensual: 85€

Nivell competició II

Individual i conjunts

Prebenjamí
(1r i 2n de primària)

Dimarts i dijous de 17.30 a 19.00 hores (inici 3 de setembre)
Divendres de 18.30 a 21.00 hores

Quota bimensual: 105€

Benjamí
(3r i 4t de primària)

Dilluns i dimecres de 17.30 a 19.00 hores (inici 2 de setembre)
Divendres de 18.30 a 21.00 hores

Quota bimensual: 105€

Aleví
(5è i 6è de primària)

Dilluns i dimecres de 19.00 a 21.00 hores (inici 2 de setembre)
Divendres de 18.30 a 21.00 hores

Quota bimensual: 130€

Infantil/Cadet/Juvenil
(E.S.O.)

Dimarts i dijous de 19.00 a 21.00 hores (inici 3 de setembre)
Divendres de 16.30 a 19.00 hores

Quota bimensual: 130€

Inscripcions i pagaments

1. La primera quota corresponent als mesos de setembre i octubre es realitzarà mitjançant ingrés o transferència bancària al següent compte corrent en el moment de realitzar la inscripció:


A l'ingrés de la primera quota, s'haurà d'afegir l'import de 15€, en concepte d'assegurança de la gimnasta.

En el cas de PSICOMOTRICITAT (nens/es de 3-5 anys), la primera quota correspon a mig mes de setembre + octubre sencer + 15 euros d'assegurança. Això es degut a que aquesta categoria comença els entrenaments a meitat de setembre.

2. La resta de quotes seran domiciliades al compte corrent facilitat per cada esportista entre els dies 5 i 10 dels mesos de novembre, gener, març i maig (quotes bimensuals).

3. El primer dia d'entrenament s'haurà de lliurar la documentació degudament complimentada, juntament amb el resguard de pagament.

Full d'inscripció Guia de talles Ordre SEPA Full d'autorització de drets d'imatge

C/ Francesc Cambó, 28
17840 Sarrià de Ter (Girona)

Contacte:
686 93 85 38 (Narcís Farroni)
651 81 64 41 (Nazaret Mora)
ritmicasarriadeter@gmail.com