CA | ES

Entrenaments i preus

Temporada 2021 / 2022

Minis i iniciació
(P3, P4 i P5)

Dilluns i dimecres / dimarts i dijous de 17.15 a 18.15 hores (inici 13 de setembre)

Quota bimensual: 60€

Categoria Prebenjamí
(1r i 2n de Primària)

Grup competició I (individual o conjunt)
Dimarts i dijous de 18.00 a 19.30 hores (inici 13 de setembre)

Quota bimensual: 70€


Grup base
Dimarts i dijous de 18.15 a 19.15 hores (inici 13 de setembre)

Quota bimensual: 70€

Categoria Benjamí
(3r i 4t de Primària)

Dilluns i dimecres de 18.00 a 19.30 hores (inici 13 de setembre)

Quota bimensual: 70€

Categoria Aleví
(5è,6è de Primària)

Dilluns i dimecres de 19.30 a 21.00 hores (inici 13 de setembre)

Quota bimensual: 85€

Categoria Aleví 2 i Infantil
(E.S.O.)

Dimarts i dijous de 19.30 a 21.00 hores (inici 13 de setembre)

Quota bimensual: 85€

Categoria Cadet/Juvenil
(E.S.O.)

Dimarts i dijous de 16.30 a 18.00 hores (inici 13 de setembre)

Quota bimensual: 85€

Inscripcions i pagaments

1. La primera quota corresponent als mesos de setembre i octubre es realitzarà mitjançant ingrés o transferència bancària al següent compte corrent en el moment de realitzar la inscripció:


A l'ingrés de la primera quota, s'haurà d'afegir l'import de 15€, en concepte d'assegurança de la gimnasta.

En el cas de minis i iniciació (nens/es de 3-5 anys), la primera quota correspon a mig mes de setembre + octubre sencer + 15 euros d'assegurança. Això es degut a que aquesta categoria comença els entrenaments a meitat de setembre.

2. La resta de quotes seran domiciliades al compte corrent facilitat per cada esportista entre els dies 5 i 10 dels mesos de novembre, gener, març i maig (quotes bimensuals).

3. El primer dia d'entrenament s'haurà de lliurar la documentació degudament complimentada, juntament amb el resguard de pagament.

Full d'inscripció i fitxa sanitària Guia de talles Ordre SEPA Full d'autorització de drets d'imatge

C/ Francesc Cambó, 28
17840 Sarrià de Ter (Girona)

Contacte:
619 16 23 19 (Lidia Moreno)
ritmicasarriadeter@gmail.com