CA | ES

Entrenaments i preus

Temporada 2018 / 2019

Psicomotricitat
(P3, P4 i P5)

Dimarts i/o dijous de 17.30 a 19.00 hores (inici 13 de setembre)

Quota mensual:
*1 dia a la setmana 15€
*2 dies a la setmana 30€

Categoria Prebenjamí
(1r i 2n de Primària)

Grup competició I (individual o conjunt)
Dilluns i dimecres de 17.30 a 19.00 hores (inici 5 de setembre)

Quota mensual: 35€


Grup base
Dilluns i dimecres de 17.30 a 19.00 hores (inici 5 de setembre)

Quota mensual:
*1 dia a la setmana 20€
*2 dies a la setmana 35€

Categoria Benjamí
(3r i 4t de Primària)

Grup competició I (individual o conjunt)
Dimarts i dijous de 17.30 a 19.00 hores (inici 6 de setembre)

Quota mensual: 35€


Grup base
Dimarts i dijous de 17.30 a 19.00 hores (inici 6 de setembre)

Quota mensual:
*1 dia a la setmana 20€
*2 dies a la setmana 35€

Categoria Aleví
(5è,6è de Primària)

Grup competició I (individual o conjunt)
Dilluns i dimecres de 19.00 a 21.00 hores (inici 5 de setembre)

Quota mensual: 43€


Grup base
Dilluns i dimecres de 19.00 a 21.00 hores (inici 5 de setembre)

Quota mensual:
*1 dia a la setmana 21,5€
*2 dies a la setmana 43€

Categoria Infantil/Cadet/Juvenil
(E.S.O.)

Grup competició I (individual o conjunt)
Dimarts i dijous de 19.00 a 21.00 hores (inici 6 de setembre)

Quota mensual: 43€


Grup base
Dimarts i dijous de 19.00 a 21.00 hores (inici 6 de setembre)

Quota mensual:
*1 dia a la setmana 21,5€
*2 dies a la setmana 43€

Nivell competició II

Individual i conjunts

Prebenjamí
(1r i 2n de primària)

Dilluns i dimecres de 17.30 a 19.00 hores (inici 5 de setembre)
Divendres de 17.00 a 20.00 hores

Quota mensual: 52€

Benjamí
(3r i 4t de primària)

Dimarts i dijous de 17.30 a 19.00 hores (inici 6 de setembre)
Divendres de 17.00 a 20.00 hores

Quota mensual: 52€

Aleví
(5è i 6è de primària)

Dilluns i dimecres de 19.00 a 21.00 hores (inici 5 de setembre)
Divendres de 17.00 a 20.00 hores

Quota mensual: 64€

Infantil/Cadet/Juvenil
(E.S.O.)

Dimarts i dijous de 19.00 a 21.00 hores (inici 6 de setembre)
Divendres de 18.00 a 21.00 hores

Quota mensual: 64€

Inscripcions i pagaments

1. La primera quota corresponent als mesos de setembre i octubre es realitzarà mitjançant ingrés o transferència bancària al següent compte corrent en el moment de realitzar la inscripció:


A l'ingrés de la primera quota, s'haurà d'afegir l'import de 15€, en concepte d'assegurança de la gimnasta.

En el cas de PSICOMOTRICITAT (nens/es de 3-5 anys), la primera quota correspon a mig mes de setembre + octubre sencer + 15 euros d'assegurança. Això es degut a que aquesta categoria comença els entrenaments el dia 13 de setembre.

2. La resta de quotes seran domiciliades al compte corrent facilitat per cada esportista entre els dies 5 i 10 dels mesos de novembre, gener, març i maig (quotes bimensuals).

3. El primer dia d'entrenament s'haurà de lliurar la documentació degudament complimentada, juntament amb el resguard de pagament.

Full d'inscripció Full d'autorització de drets d'imatge

C/ Francesc Cambó, 28
17840 Sarrià de Ter (Girona)

Contacte:
686 93 85 38 (Narcís Farroni)
651 81 64 41 (Nazaret Mora)
ritmicasarriadeter@gmail.com